Tekniskt stöd

B GROUP har åtagit sig att erbjuda en helhetslösning för våra kunder och i detta åtagande ingår att erbjuda tekniskt stöd och rådgivning för alla typer av tjänster som vårt företag erbjuder.

När det kommer till produktion av armeringsstål täcker vårt stöd bland annat läsning av konstruktionsritningar, stöd för olika ingenjörstekniska lösningar, beräkning av byggprojektets kostnader, alternativa förslag till beräkningar och likvärdiga produkter, tillsammans med inspektion på plats och vår stora erfarenhet av kostnadseffektiva leveranslösningar.

När det kommer till plattstål läser vi ritningar, skannar olika element och skapar arbetsritningar, beräknar materialåtgång, designar produkten, utför exakta mätningar av den färdiga produkten och testar dess mekaniska egenskaper.

För leveranser av råmaterial öppnar vi upp vår know-how av metallmarknaden i Europa och Eurasien och ger råd om effektiv hantering av leveranskedjan, liksom om varje stålverks kapacitet och logistiska möjligheter. Vi kan också representera kundens intressen i alla länder i Europa och Eurasien.

Vår erfarenhet av produktion, tillverkning och vår förståelse av andra kulturer gör att vi kan ge ditt företag stöd i de flesta områden som rör teknik och leverans.