Kvalitetskontroll

Testlaboratorium med maskiner från Zwick (Tyskland) för kontroll av färdiga produkter. Vi använder teknik från Zwick GMBH och CO som är den ledande leverantören av maskiner för materialkontroll. Med fabriksäga maskiner utför vi:

Kontroll av dragstyrka – En töjningsmätning på provet krävs för att precist kunna avgöra sträckgränsen med hjälp av en makroextensometer som registrerar töjningen upp till brott utan skadliga effekter på sig själv.

Böjningskontroll – hydrauliska kontrollmaskiner och böjningstestkit enligt standarderna. Om så krävs kan två kontrollområden installeras på elektro-mekaniska kontrollmaskiner och användas för böjnings- och dragstyrkekontoll.

Skjuvkontroll – svetspunkterna hos armeringsmattorna och –gitterna testas för skjuv. Detta inkluderar avlägsning av prover från svetsade mattor och gitter och placering av dem i speciella åtsittande preparatklämmor. Preparatklämmor som används för denna typ av kontroll måste noggrant matchas till diametern och positionen för de räfflade trådarna för att inte påverka skjuvningsbelastningen.

Utmattningskontroll – armeringsjärn har som standard kravet att ha en definierad utmattningsstyrka, vilken måste verifieras. Dessa utmattningskontroller görs snabbast och mest ekonomiskt med hjälp av resonanspulsatorer. Kontroller utförs vid optimal tillämpning på upp till 600 kN. Proverna kan ha en diameter på upp till 36 mm.