Värmebehandling

Värmare för stålsystem skapad av fabriksingenjörer ger förbättrade mekaniska egenskaper enligt högsta standarder och krav, speciellt för stålnätsändamål.
Detta system låter oss ändra lägre råmaterialsegenskaper – Agt-värde plus 5 %, Rm-/Re-värde plus 0,4 - med långsiktig beständighet för stålets interna delar.
Ugnen värms upp till 450 °C.