Nät

B Group levererat certifiereade armeringsnät för  Norge, Finland och Sverige.

De för Norge certifiereade näten är I kvalitet B500NA, B500NB enl. NS 3576:4.

Typ

Format

   Vikt/st

Maskvidd

Stålets diameter

Antal/bunt

K131

1200/2400

    5,9kg

150/150

5,0mm

50st

K091

2000/5000

    14,20kg

100/100

3,4mm

70st

K131

2000/5000

    21,00kg

150/150

5,0mm

50st

K189

2000/5000

    30,20kg

150/150

6,0mm

40st

K257

2000/5000

    41,1kg

105/150

7,0mm

30st

K335

2000/5000

    53,7kg

150/150

8,0mm

20st

K402

2000/5000

    66,00kg

125/125

8,0mm

15st

K503

2000/5000

    79,00kg

100/100

8,0mm

15st

 

De för Sverige certifierade näten är I kvalitet NK500AB-W, NK500B enl. SS EN 10080, SS EN 212540

Typ

Format

   Vikt/st

Maskvidd

Stålets diameter

Antal/bunt

5200

4850/2250

    17,60kg

200/200

5,0 mm

50st

6200

4850/2250

    25,40kg

200/200

6,0mm

40st

5150

5000/2300

    24,40kg

150/150

5,0mm

50st

6150

5000/2300

    35,10kg

150/150

6,0mm

40st

8150

5000/2300

    62,50kg

150/150

8,0mm

30st

6100

5900/2300

    60,25kg

100/100

6,0mm

40st

6150

5900/2300

    41,4kg

150/150

6,0mm

400st

7100

5850/2350

    74,4kg

100/100

7,0mm

30st

7100

5950/2450

    79,2kg

100/100

7,0mm

30st

7150

5950/2450

    52,3kg

150/150

7,0mm

30st

8100

5900/2400

    98,8kg

100/100

8,0mm

20st

8100

6000/2400

    100,49kg

100/100

8,0mm

20st

8150

5950/2350

    64,9kg

150/150

8,0mm

20st

9100

5850/2350

    118,9kg

100/100

9,0mm

15st

9150

5850/2400

    81,1kg

150/150

9,0mm

15st

10100

5900/2400

    149,1kg

100/100

10,0mm

10st

10150

5900/2450

    101,74kg

150/150

10,0mm

10st

12150

5850/2400

    136,93kg

150/150

12,0mm

10st

5150

2300/600

    2,94kg

150/150

5,0mm

50st

6150

2300/600

    4,22kg

150/150

6,0mm

40st

VL1 9300

3950/2450

    34,86kg

300/300

9,0mm

15st

 

De för Finland certifierade näten är I kvalitet B500K, enligt  SFS1200, SFS 1201, SFS 1251, SFS 1257

Typ

Format

   Vikt/st

Maskvidd

Stålets diameter

Antal/bunt

5/150

5000/2350

    24,26kg

150/150

5mm

50st

6/150

5000/2350

    34,98kg

150/150

6mm

40st

6/200

5000/2350

    26,36kg

200/200

6mm

40st

8/100

5000/2350

    93,81kg

100/100

8mm

30st

8/150

5000/2350

    62,23kg

150/150

8mm

30st

8/200

5000/2350

    46,85kg

200/200

8mm

30st

10/150

5000/2350

    97,21kg

150/150

10mm

10st

10/200

5000/2350

    73,27kg

200/200

10mm

10st

12/150

5000/2350

    139,9kg

150/150

12mm

10st

12/200

5000/2350

    105,45kg

200/200

12mm

10st