Kvalitet och miljö

B GROUP tar miljöansvar genom att delta som medlem i EPD-miljövarudeklarationssystemet (Environmental Product Declaration) och alla produkter arbetas fram och levereras enligt PCR-produktkategoriregler (Product Category Rules) för bedömning av miljöprestanda, FN CPC 4124, varmvalsade stänger av järn eller stål, med särskild hänsyn till "stål för armering av betong - svetsbart armeringsstål" (enligt EN 10080) och försäkran av denna prestanda genom en EPD.

Materialens bruttovikt deklareras i EPD till minst 99 % (men med särskild hänsyn till angivna element) av en produktenhet.

     Skrotbehandling före smältning (t.ex.samlastning, fräsning, skärning) äger rum på anläggningen eller hos externa aktörer: den registreras självständigt med efterföljande fas för konstant oföränderlig information om miljöbelastningen på platsen den utförs.