Logistik

Under årens gång har B GROUP använt sig av alla typer av transporter och i nuläget använder vi oss av följande transportmetoder:

Skepp – för större volymer, leveranser från hamn, lämpligt för volymer från 1000 ton och uppåt. För leveranser med skepp använder vi oss bland annat av hamnarna i Klaipeda (Litauen), Riga (Lettland), Tallinn (Estland), Szczecin (Polen), Hamburg (Tyskland) och många andra.

Landtransport – det snabbaste och mest flexibla sättet för leverans av färdigtillverkat stål. Tack vare vårt samarbete med de största logistikföretagen DHL och DSV skapar vi ett mervärde –rätt produkt levereras på rätt tid och rätt plats.

Tåg – den bästa lösningen för snabba leveranser och medelstora volymer ger goda möjligheter till besparingar. Vårt samarbete med järnvägsföretag i Baltikum, Polen, Sverige och Norge gör dessa tjänster tillgängliga och flexibla, vi kan till och med leverera produkterna dörr till dörr även om kunden ej har järnvägsspår dragna till tillverkningslokalen.

Vi erbjuder också tjänster som lagring, förtullning, spårning av gods och logistikstöd i östeuropeiska länder. Vi kan alltså erbjuda ett komplett utbud av logistiktjänster.