Teknisk kundestøtte

B GROUP forplikter seg til å levere full service for våre kunder inkludert teknisk støtte og rådgivning for hver segment levert av vårt firmas tjenester.

For forsterkningsproduksjon og - produkter, starter vår støtte fra lesing av konstruksjonstegninger, støtte til tekniske løsninger, utregning av prosjektkostnader, forslag til alternative utregninger og alternative produkter, sammen med inspeksjon på stedet, eller legge til vår erfaring med kostnadseffektiv administrasjon av ekstrautstyr.

For flatståltjenester dekker vi avlesning av tegninger, innskanning av elementer og utarbeide arbeidstegninger, utregning av overskytende materiale, design av produkter, nøyaktig måling av ferdig produkt, og testing av dets mekaniske egenskaper. 

For råmaterialelevering åpner vi vår viten av europeisk og eurasisk metallurgisk segment og råd om administrasjon av distribusjonsnettverk, spesialitet av hver enkelt fabrikks evne, logistikkmuligheter og representasjon av kundeinteresser i alle europeiske og eurasiske land. 

Vår erfaring innen produksjon, fremstilling og kulturforståelse gir deg støtte innen de fleste tekniske områder og leveranseområder.