Kvalitetstesting

Testlaboratorium med maskineri fra Zwick (Tyskland) for produkttesting av ferdig materiale. Vi bruker teknologi fra Zwick GMBH and CO, som er verdens ledende leverandør av materialtestemaskiner. Med fabrikkeid maskineri utfører vi:

Strekkprøving - strekkmålinger på prøver påkrevd for presis fastsetting av brytepunktet utføres med makroekstensometer, som måler strekkmengden før brytingen, pålitelig uten skadelige effekter på seg selv.

Bøyningstesting - hydrauliske testmaskiner og bøyningstestsett i henhold til standardene. Hvis påkrevd kan to testområder installeres på elektromekaniske testmaskiner og brukes for bøynings- og strekktester.

Skjæretester - sveisepunktene til forsterkningsmatter og gitre testes for skjæring. Dette innebærer fjerning av prøver fra sveisematter og -gitre og plassering av dem i spesielle tettsittende prøvegrep. Prøvegrep brukt for denne typen test må nøyaktig tilpasses diameteren og posisjonen til ribbede kabler for å ikke påvirke skjærebelastningen.

Utmattingsprøver - armert stål må ifølge standarder ha en definert utmattingsstyrke, som må bekreftes. Disse utmattingsprøvene gjøres enklest og billigst med resonanspulsatorer. Testing med optimal bruk opptil 600 kN. Prøver kan ha en diameter opptil 36 mm.