Oppvarming for stål

System for oppvarming av stål laget av ingeniører lar oss forbedre ståls mekaniske egenskaper til høyeste standard og krav nås, spesielt for ståltrådbruk.
Dette systemet lar oss endre egenskapene til lavere råmaterialer - Agt-parameter pluss 5 %, Rm/Re-parameter pluss 0,4 - med langtids vedholdenhet til indre deler.
Brennkammeret varmes opp til 450 °C.