Nett

B Group supplerer det norske, svenske og finske markedet med sertifiserte armeringsnett.

For det norske markedet B500NA, B500NB i henhold til NS 3576:4.

Name

Format

  Weight kg/pcs

Eye

Diameter

Pcs/bundl

K131

1200/2400

    5,9kg

150/150

5,0mm

50pcs

K091

2000/5000

    14,20kg

100/100

3,4mm

70pcs

K131

2000/5000

    21,00kg

150/150

5,0mm

50pcs

K189

2000/5000

    30,20kg

150/150

6,0mm

40pcs

K257

2000/5000

    41,1kg

105/150

7,0mm

30pcs

K335

2000/5000

    53,7kg

150/150

8,0mm

20pcs

K402

2000/5000

    66,00kg

125/125

8,0mm

15pcs

K503

2000/5000

    79,00kg

100/100

8,0mm

15pcs

 

For det svenske markedet NK500AB-W, NK500B i henhold til SS EN 10080, SS EN 212540

Code

Format

  Weight kg/pcs

Eye

Diameter

Pcs/bundl

5200

4850/2250

    17,60kg

200/200

5,0 mm

50pcs

6200

4850/2250

    25,40kg

200/200

6,0mm

40pcs

5150

5000/2300

    24,40kg

150/150

5,0mm

50pcs

6150

5000/2300

    35,10kg

150/150

6,0mm

40pcs

8150

5000/2300

    62,50kg

150/150

8,0mm

30pcs

6100

5900/2300

    60,25kg

100/100

6,0mm

40pcs

6150

5900/2300

    41,4kg

150/150

6,0mm

40pcs

7100

5850/2350

    74,4kg

100/100

7,0mm

30pcs

7100

5950/2450

    79,2kg

100/100

7,0mm

30pcs

7150

5950/2450

    52,3kg

150/150

7,0mm

30pcs

8100

5900/2400

    98,8kg

100/100

8,0mm

20pcs

8100

6000/2400

    100,49kg

100/100

8,0mm

20pcs

8150

5950/2350

    64,9kg

150/150

8,0mm

20pcs

9100

5850/2350

    118,9kg

100/100

9,0mm

15pcs

9150

5850/2400

    81,1kg

150/150

9,0mm

15pcs

10100

5900/2400

    149,1kg

100/100

10,0mm

10pcs

10150

5900/2450

    101,74kg

150/150

10,0mm

10pcs

12150

5850/2400

    136,93kg

150/150

12,0mm

10pcs

5150

2300/600

    2,94kg

150/150

5,0mm

50pcs

6150

2300/600

    4,22kg

150/150

6,0mm

40pcs

VL1 9300

3950/2450

    34,86kg

300/300

9,0mm

15pcs

 

For det finske markedet B500K, i henhold til SFS1200, SFS 1201, SFS 1251, SFS 1257

Code

Format

  Weight kg/pcs

Eye

Diameter

Pcs/bundl

5/150

5000/2350

    24,26kg

150/150

5mm

50pcs

6/150

5000/2350

    34,98kg

150/150

6mm

40pcs

6/200

5000/2350

    26,36kg

200/200

6mm

40pcs

8/100

5000/2350

    93,81kg

100/100

8mm

30pcs

8/150

5000/2350

    62,23kg

150/150

8mm

30pcs

8/200

5000/2350

    46,85kg

200/200

8mm

30pcs

10/150

5000/2350

    97,21kg

150/150

10mm

10pcs

10/200

5000/2350

    73,27kg

200/200

10mm

10pcs

12/150

5000/2350

    139,9kg

150/150

12mm

10pcs

12/200

5000/2350

    105,45kg

200/200

12mm

10pcs