Sosialt ansvar

B GROUP tar økologisk ansvar ved å delta som medlem i miljødeklarasjonen (EPD) og alle produkter som vi leverer utføres i samsvar med produktkategoriregler (PCR) for vurdering av miljøprestasjon av UN CPC 4124, Stenger og tråd, varmvalsede, av jern eller stål, spesielt med hensyn på “stål for forstrekning av betong – sveisbar armeringsstål” (i hht. EN 10080) og deklarasjon av denne ytelsen ved EPD.
Bruttovekten til materialene erklæres i EPD på et minimum av 99% (men med spesiell hensyn på spesifikke elementer) av en produktenhet.
Behandling av skrapmetall før smelting (dvs. Innsamling, fresing, skjøring) foregår på vekst eller os eksterne leverandører: selvstendig på deres utførelsesbeliggenhet føres de til nedstrøms fase for konstant ufravikelig informasjon om miljøbelastning.