Retningslinjer for kvalitet

Selskapets retningslinjer for kvalitet består av god produksjonspraksis og et samlet system for businessadministrasjon.

Vi tar ansvar for å utvikle vårt kvalitetssystem på en ansvarlig måte og bruke delene av daglig god produksjonspraksis, som består av:
• opplæring og sertifisering av personale
• kontroll av produktet 
• kontrollere dokumentasjon
• kontrollere innkjøp
• produktidentifikasjon og sporbarhet i alle produksjonstrinn
• kontrollere og definere produksjon og prosess
• definere og kontrollere inspeksjon, måle - og testutstyr
• valideringsprosesser
• produktaksept
• innføre korrigerende og forebyggende tiltak når feil oppstår
• merke - og pakkekontroller
• håndtering, lagring, distribusjon og installasjon
• registre
• service

Installasjon av det samlede systemet for businessadministrasjon dekker et selskapsomspennende administrasjonssystem som integrerer alle prosessgrupper. Det sikrer at leveransene overholder forventningene til selskapets ansatte, kundene, eierne, staten og samfunnet.
B GROUP retter seg inn mot følgende større grupper innen forretningsprosesser:
• Administrasjon av personalressurser;
• Økonomiadministrasjon;
• Markedsføring og salg;
• Prosjektadministrasjon;
• Kvalitetsadministrasjon;
• IT-tjenesteadministrasjon;
• Sikkerhetshåndtering;
• Miljøadministrasjon.