Logistikk

I løpet av tidsperioden har B GROUP utviklet alle logistikktyper, for tiden sender vi via:

Skip – for større volum, leveringer fra havner, egnet for volumer, fra 1000 tonn per time, for disse operasjonene bruker vi Klaipeda havn (Litauen), Riga havn (Latvia), Tallinn havn (Estland), Stetchin havn (Polen), Hamburg havn (Tyskland) og andre.

Landtransport – den raskeste og mest fleksible måten for stålproduksjon. Samarbeid med større logistikkpartnere DHL og DSV ga oss merverdi, riktig produkt til riktig tid på riktig sted.

Jernbane – den beste løsningen for rask levering av medium størrelses volumer, for gode kostnadsinnsparinger. Samarbeid mellom jernbaneverk i de baltiske statene, Poland, Sverige og Norge har gjort disse tjeneste tilgjengelig og fleksible inkludert levering av produktene fra dør til dør, selv uten at kunden har jernbane på sitt produksjonssted.

I vårt produktutvalg har vi også tjenester innen materiallagring, tollklarering, fraktsporing og support med logistikkløsninger i østeuropeiske land, derfor kan vi tilby et fullt spekter av logistikktjenester.