B GROUP Nordic steel

BGROUP er et firma som driver med ståltjenester og - levering som driver i mer enn 15 europeiske land, med størst markedsandel i Finland, Sverige og Norge.

Vi er blant de største europeiske selskapene som tilbyr fullserviceløsninger.          

Vår drift dekker maskeproduksjon, produksjon av armering i spoler, skjæring av stålplater fra spoler, alt slags utstyr for skjæring av plater og råmaterialer, kombiner med teknisk støtte.

Selskapets drift dekker mer enn 70 000 forskjellige navn på stålprodukter med leveranse fra europeiske og eurasiske fabrikker, og høyeste mulige kvalitetsnivå.

Våre hovedmarkeder er bygg og anlegg, produksjonsteknikk, offshore og andre bransjer.

Strategisk plassert våre servicesentre og lagre er basert ved havner.

Sammen med logistikkpartnere over hele verden er vi fleksible i forskjellige transportformer – vei, sjø og jernbane.

B GROUPS erfaring er oppnådd i løpet av ni års samarbeid med partnere i Nord-Europa og tolv år med levering av stål internasjonalt.