Laadunvalvonta

Testilaboratorio Zwickin (Saksa) koneistolla valmiiden tuotteiden testaukset. Käytämme teknologiaa Zwick GMBH &CO:lta, joka on maailman johtava materiaalitestauskoneiden toimittaja. Tehtaan omistamilla koneilla testaamme:

Vetolujuustestaus - näytteen venymämittaus, joka vaaditaan myötörajan tarkkaan määrittelyyn, tehdään käyttäen Macro extensiomittaria, joka  tallentaa rasituksen murtumiseen asti luotettavasti.

Taivutustestaus - hydrauliset testauskoneet ja taivutustestausssetit standardien mukaan. Tarvittaessa kaksi testialuetta voidaan asettaa elektromekaanisiin testauskoneisiin ja käyttää taivutus- ja vetolujuuskokeisiin.

Leikkaus/repeämiskokeet – Vahvistusmattojen ja ristikoiden hitsauspisteiden leikkautuvuus testataan. Tämä sisältää näytteiden ottamisen hitsatuista matoista ja ristikoista ja niiden laittamisen erityisiin tiukkoihin näytepihteihin. Tämän tyyppisiin testeihin käytetyt näytepihdit täytyy sovittaa tarkasti uurrettujen lankojen halkaisijaan ja asemaan, jottei vaikuteta leikkauskuormiin. Väsytyskokeet – standardivaatimusten mukaan vahvistusteräksellä  täytyy olla määritelty väsymysvahvuus, joka on tarkastettava. Nämä väsytyskokeet suoritetaan nopeimmin ja taloudellisimmin resonanssitykyttimiä käyttämällä. Testaus tehdään optimaalisella sovelluksella 600 kN:iin asti. Näytteiden halkaisija voi olla 36 mm:iin asti.