Sosiaalinen vastuu

B GROUP toimii ekologisesti vastuullisesti ottamalla osaa ympäristötuoteselosteeseen (EPD), ja kaikkiin toimitettuihin tuotteisiin sovelletaan tuoteryhmäsääntöjä (PCR) arvioidessa YK:n kansainvälisen tuoteluokituksen CPC 4124:n ympäristövaikutuksia. Luokitukseen kuuluvat kuumavalssatut, raudasta tai teräksestä valmistetut tangot, erityisesti ”betonin vahvistamiseen käytettävä teräs – hitsattava betoniteräs” (standardin EN 10080 mukaisesti). Tuoteryhmäsääntöjä sovelletaan myös annettaessa lausunto ympäristövaikutuksista ympäristötuoteselosteen muodossa.

Ympäristötuoteselosteessa yhden tuoteyksikön materiaalien vähimmäiskokonaispainoksi on määrätty 99% (kiinnittäen erityistä huomiota eriteltyihin aineksiin).

            Metalliromun käsittely ennen sen sulattamista (esim. yhteiskuljetukset, jyrsintä, leikkaus) tehdään tehtaalla tai ulkopuolisella toimijalla: paikalla, jossa käsittely itsenäisesti suoritetaan, romu/käsittely lähetetään jälkivaiheeseen jatkuvan, muuttumattoman tiedon saamiseksi ympäristökuormituksesta.